Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel w 2021 roku


Burmistrz Helu.


drodzy mieszkańcy,

Każdy z nas z osobna, ale również jako Wspólnota zmuszeni jesteśmy w ostatnim czasie stawiać czoła wielu przeciwnościom. Choć myśli nas wszystkich i ostatnie działania skupiają się na niesieniu pomocy naszym sąsiadom - Ukraińcom, to poprzedni rok zdominowany był przez pandemię i rosnące koszty zadań z jakimi na co dzień radzi sobie samorząd.

Pomimo tego, w 2021 r. skutecznie rozwijaliśmy usługi skierowane bezpośrednio do Was, mieszkańców Miasta Hel. Wyremontowaliśmy blisko 1,5 km dróg gminnych, zmodernizowaliśmy chodniki i zapewniliśmy miejsca wypoczynku dla rowerzystów. Z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu, zorganizowaliśmy licznie imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym. W 2021 r. ponownie miało miejsce w Helu głosowanie nad budżetem obywatelskim, na realizację którego przeznaczono 50.000 zł.

Te i wiele innych działań realizowanych w 2021 r. przedstawiamy w raporcie o stanie gminy miejskiej Hel za 2021 r., którego lekturę gorąco polecam!

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas miast, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Miasta Hel.

Dla Państwa wygody, raport po raz kolejny przedstawiamy w formie strony internetowej. Nasze działania są transparentne i chcemy, aby taki był też ten raport. Zachęcamy do udostępniania linku wśród znajomych mieszkańców!Mirosław Wądołowski

Burmistrz HeluCO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?
Jak wypadamy na tle innych miast?

Ogólna ocena rozwoju


Ogólna Ocena Rozwoju - wykres.

Sytuację Miasta Hel na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju należy ocenić jako dobrą. Miasto wypada dobrze w 2 z 6 analizowanych obszarów.